Gofal Cymdeithasol Cymru / Social Care Wales Social Care Wales logo

Cyflwyniad i Gymwysterau Gofal Plant Newydd a'ch rôl wrth gefnogi'r rhain / Introduction to New Childcare Qualifications and your role in supporting these

Nod y digwyddiadau hanner diwrnod hyn yw:

 • Diweddaru rheolwyr ar gymwysterau, meysydd pwnc a lefelau Newydd
 • Diweddaru Rheolwyr ar y protocolau asesu Newydd
 • Rôl y rheolwyr mewn perthynas â'r broses asesu 
 • Rhoi cyfle i Rwydweithio a rhannu arfer da 

Cynhelir y gweithdai hyn ar draws Cymru ac mae gennym sesiynau bore, prynhawn a nos, dilynwch y dolenni isod i wneud archeb trwy Eventbrite.

 • Mehefin 26, 9.30am-12.00pm, Canolfan Halliwell – Carmarthen
 • Mehefin 26, 1.30pm-4.00pm, Canolfan Halliwell – Carmarthen
 • Mehefin 26, 5.30pm-8.00pm, Canolfan Halliwell – Carmarthen 
 • Mehefin 27, 9.30am-12.00pm, Coleg Caerdydd a’r Fro - Caerdydd
 • Mehefin 27, 1.30pm-4.00pm, Coleg Caerdydd a’r Fro - Caerdydd
 • Mehefin 27, 5.30pm-8.00pm, Coleg Caerdydd a’r Fro - Caerdydd 
 • Gorffennaf 2, 9.30am-12.00pm, Media Resource Centre – Llandrindod Wells
 • Gorffennaf 2, 1.30pm-4.00pm, Media Resource Centre – Llandrindod Wells
 • Gorffennaf 2, 5.30pm-8.00pm, Media Resource Centre – Llandrindod Wells
 • Gorffennaf 3, 9.30am-12.00pm, Canolfan Catrin Finch – Wrecsam
 • Gorffennaf 3, 1.30pm-4.00pm, Canolfan Catrin Finch – Wrecsam
 • Gorffennaf 4, 9.30am-12.00pm, Ty Menai – Bangor
 • Gorffennaf 4, 1.30pm-4.00pm, Ty Menai – Bangor
 • Gorffennaf 4, 5.30pm-8.00pm, Ty Menai – Bangor

Os cewch chi unrhyw broblemau wrth archebu neu os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach cysylltwch â - jenna.grace@socialcare.wales 

The aims of these half day events are to:

 • Update managers on new qualifications, subject areas and levels
 • Update Managers on the new assessment protocols
 • The managers role in relation to the assessment process
 • Provide opportunity  to Network and share good practice

These workshops will be run across Wales and Social Care Wales have morning, afternoon and evening sessions available, please follow the links below to make a booking via Eventbrite.

 • June 26, 9.30am-12.00pm, Halliwell Centre – Carmarthen
 • June 26, 1.30pm-4.00pm, Halliwell Centre – Carmarthen
 • June 26, 5.30pm-8.00pm, Halliwell Centre – Carmarthen
 • June 27, 9.30am-12.00pm, Cardiff and Vale College - Cardiff
 • June 27, 1.30pm-4.00pm, Cardiff and Vale College - Cardiff
 • June 27, 5.30pm-8.00pm, Cardiff and Vale College - Cardiff
 • July 2, 9.30am-12.00pm, Media Resource Centre – Llandrindod Wells
 • July 2, 1.30pm-4.00pm, Media Resource Centre – Llandrindod Wells
 • July 2, 5.30pm-8.00pm, Media Resource Centre – Llandrindod Wells
 • July 3, 9.30am-12.00pm, Catrin Finch Centre – Wrexham
 • July 3, 1.30pm-4.00pm, Catrin Finch Centre – Wrexham
 • July 4, 9.30am-12.00pm, Ty Menai – Bangor
 • July 4, 1.30pm-4.00pm, Ty Menai – Bangor
 • July 4, 5.30pm-8.00pm, Ty Menai – Bangor

Should you have any problems making a booking or have any further enquiries please contact – jenna.grace@socialcare.wales