Prosiect Gofal Plant ar Waith (cam 2) i feithrinfeydd Cymru

Mae rhaglen cyflogaeth a gefnogir Cam 2 Gofal Plant ar Waith NDNA Cymru, yn cefnogi Cynllun 10-mlynedd y Gweithlu Gofal Plant, Chwarae a’r Blynyddoedd Cynnar Llywodraeth Cymru er mwyn datblygu gweithlu gofal plant a chwarae â sgiliau uchel.

Mae prosiect cam 2 Gofal Plant ar Waith NDNA, sydd wedi ei ariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru, yn anelu at weithio gydag 84 o bobl 25 mlwydd oed neu drosodd am 16 wythnos, gan roi hyfforddiant a chyflogaeth a gefnogir yn y lleoliadau gofal plant a blynyddoedd cynnar.  Mae’n cefnogi unigolion ledled Cymru i sicrhau cyflogaeth, hyfforddiant neu brentisiaeth yn y dyfodol yn y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Yn flaenorol, roedd NDNA Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar gam 1 y prosiect hwn, yn Sir y Fflint a Wrecsam yn ystod 2018.  Cewch ddarllen am gam un prosiect Gofal Plant ar Waith yma.

Rydym yn awr yn edrych am Gynorthwywyr Meithrinfa dan hyfforddiant a fyddai’n hoffi bod yn rhan o brosiect Gofal Plant ar Waith a meithrinfeydd er mwyn rhoi iddynt gyfleoedd gweithio mewn lleoliadau gwaith.

Childcare Works project (phase 2) for Wales nurseries 

NDNA Cymru’s Childcare Works Phase 2 supported employment programme supports the Welsh Government’s 10-year Childcare, Play and Early Years Workforce Plan to develop a highly skilled childcare and play workforce.


NDNA’s Childcare Works phase two project, which is fully funded by the Welsh Government, aims to work with  84 people aged 25 or over for 16 weeks giving them training and supported employment within the childcare and early years settings. Supporting individuals across Wales to secure future employment, training or an apprenticeship in the early years and childcare sector.

NDNA Cymru previously worked with the Welsh Government on phase 1 of this project, in Flintshire and Wrexham during  2018. Read about the phase one Childcare Works project here.

We are now looking for Trainee Nursery Assistants that would like to be part of the Childcare Works project and nurseries to provide work placement opportunities for them.
 

Become a trainee nursery assistant
Find out more here

I want to provide employment
Find out more here

Case studies
Read case studies here

To find out more:

Email: childcareworks@ndna.org.uk

Call: 01824 707823